Tekninen lautakunta, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Aloite roskisten lisäämiseksi Ruskon kunnassa

RUSDno-2021-330

Valmistelija

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon työväenyhdistys on tehnyt aloitteen roskisten lisäämiseksi Ruskon kunnan alueella. Aloite on liitteenä

Ruskon kunnan alueella on roskikset joutuneet ilkivallan kohteeksi. Esimerkiksi syksyllä 2020 viikon aikana tuhottiin kuusi roskista. Asioista on tehty rikosilmoitukset ja osassa on tekijät saatu vastuuseen. Ilkivalta on iso ongelma, koska tilalle pitää hankkia uusi roskis ja jos tekijää ei saada kiinni, kustannukset jää kunnan maksettaviksi.

Pienroskikset pyritään tyhjentämään kerran viikossa ja on tullut paljon palautetta, että roskikset tulevat liian täyteen. Nyky resursseilla ei pystytä tiheämpään tyhjennysväliin, koska tyhjennyksen suorittaa kunnan oma henkilöstö. Nyt roskisten kokoa on kasvatettu ja pyritään, että kerran viikossa tehtävä tyhjennyskierros riittäisi. Määrän lisääminen tarkoittaisi ulkopuoliselta ostettavaa palvelua ja tämä puolestaan nostaa kustannuksia ja ilkivallan mahdollisuus myös kasvaa määrän lisääntyessä. 

Asia on tärkeä ympäristöviihtyvyyden kannalta ja talousarviossa tulisi huomioida omana osana ympäristön siistinä pitäminen. Tähän pitää taloudellisesti varautua, nykykäytäntö ei mahdollista määrän lisäystä

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta toteaa, ettei roskiksia pystytä talousarvion puitteissa lisäämään. Jos linjaa halutaan muuttaa siihen tulee lisätä taloudellisia resursseja. Aloite katsotaan käsitellyksi.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti.