Tekninen lautakunta, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Hankinnoista päättäminen

RUSDno-2021-328

Valmistelija

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Vuoden 2021 talousarviota laadittaessa tekninen lautakunta päätti hankkeet, joita toteutetaan. Hankkeet ovat kilpailutuksessa ja hankintapäätöksiä pitää tehdä kesän aikana ja uusi lautakunta kokoontuu vasta syksyllä. PTS listalla on joitakin töitä, jotka ylittää Ruskon kunnan hankintaohjeiden mukaan toimialajohtajan päätösvallan. Kohteet on nimetty jo talousarvio vaiheessa ja kyse on lähinnä teknisestä päättämisestä. Ruskon kunnan hankintasäännön mukaan alle 15.000 euron lisätöistä päättää toimialajohtaja ja yli 15.000 euron hankkeista päättää lautakunta.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta myöntää talousarviossa nimettyihin PTS kohteisiin tekniselle johtajalle tilapäisesti korkeamman hankintapäätös rajan, 30 000 €, tämä päätös on voimassa elokuun 2021 loppuun asti. Mahdollisista yli 15 000€ päätöksistä tiedotetaan sähköpostilla teknisen lautakunnan jäseniä.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti