Tekninen lautakunta, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Hulevesiasia

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24