Tekninen lautakunta, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Maunun koulun laajennuksen ja saneerauksen raportti 2

RUSDno-2021-326

Valmistelija

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon kunnassa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa päättäjiä raportoidaan kuukausittain hankkeen etenemisestä ja myös talousraportointia seurataan.

Maunun koulun laajennuksen ja saneerauksen raportti toimitetaan kuukausittain tekniseen lautakuntaan, opetus- ja varhaiskasvatuslautakuntaan, sekä kunnanhallitukseen tiedoksi.

Työmaatilanne: Työmaa on perustettu, laajennusosan maanleikkaus on tehty, paalutus on tehty, liitoskohdan purkutyöt on tehty, Salaoja- ja viemäriasennukset käynnissä, Maankaivuutyöt ja täytöt ovat käynnissä, Sokkelielementit asennettu, Alapohjan raudoitus ja valu viikolla 20, 1. krs runkotyöt alkavat viikolla 21.

Taloustilanne: Maksuerätaulukko on oheismateriaalina, laskutus 19.5.2021 on 237 750,00 eli 9,3 % kokonaissummasta. Lisätyöt ovat käsitelty 19.5.2020 ohjausryhmässä, eikä ole vielä lisätyölaskutusta, 19.5.2020 hyväksytyt lisätyölaskut ovat seuraavassa raportissa.

Oheismateriaalina on kuukausiraportti 2, talousraportti 20.5.2020. sekä Peabin työmaatiedote.

Työmaakokous pöytäkirja 1 esitellään tarvittaessa kokouksessa, ja lähetetään lautakunnan jäsenille etukäteen tutustuttavaksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti