Tekninen lautakunta, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Metsätyöryhmä

RUSDno-2021-331

Valmistelija

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Metsätyöryhmä on valmistellut talousarviossa toteutettavia metsähankkeita ja esitellään metsäasiat lautakunnalle

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta merkitsee metsähankkeet tietoonsa saatetuksi

Päätös

Kokouksessa annettiin uusi päätösehdotus:

Tekninen lautakunta merkitsee metsähankkeet tietoonsa saatetuksi, lisäksi lautakunta valtuuttaa metsätyöryhmän tekemään sopimuksen Metsä Group Oy:n kanssa ja

sopimaan tieasiat maanomistajien kanssa. Toimialajohtaja tekee sopimuksista viranhaltijapäätökset.

Kokouksessa annettu uusi päätösehdotus hyväksyttiin. Pykälä tarkastettiin kokouksessa.