Tekninen lautakunta, kokous 4.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Aloite teknisten palveluiden resurssipulaan

RUSDno-2021-654

Valmistelija

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon demarit on tehnyt aloitteen resurssien lisäämiseksi teknisille palveluille,jotta palveluihin pystytään vastaamaan.

Oheismateriaalina on Ruskon demareiden aloite. 

Aloite on aivan aiheellinen, teknisten palveluiden palvelut on leikattu aivan minimiin, eikä kasvavan kunnan tarpeisiin pystytä vastaamaan. Kunta laajenee ja palvelut sekä vaatimukset kasvavat kuntalaisilla.Tähän ei kuitenkaan olla taloudessa sopeuduttu, vaan leikkaukset ovat aiheuttaneet sen, ettei pystytä hoitamaan kuin välttämätön. Korjausvelka kaatuu kaikki teknisen niskaan, koska näitä määrärahoja on kokoajan leikattu. Uusia alueita rakennetaan, puistoja ja kenttiä tehdään investointeina, ja kuitenkin samalla käyttötaloutta leikataan. Investoinnit ja hankinnat vaativat hankintaa, kilpailutusta, valvontaa sekä raportointia. 

Ylläpitoa ja kunnossapitoa voidaan tehdä myös ostopalveluina, jolloin käytetään paikallisia pienyrittäjiä. Tähänkään kuitenkaan ei ole taloudellisia mahdollisuuksia vaan tehtävät jää tekemättä ja ympäristö epäviihtyisäksi. Negatiivista palautetta tulee kuntalaisilta paljon. Kasvavan kunnan tulisi myös kehittää toimintaansa, mutta nykytilanteessa siihen ei ole mahdollisuuksia.

'Emme voi loputtomiin kehittää ja kasvattaa ja tehdä uutta,jos emme nykyisillä resursseilla voi vastata niiden hoidosta ja huolenpidosta'

Tekniset palvelut on esittänyt talousarvioon hallintopuolelle lisäresurssia hankintaan, kilpailutukseen, valvontaa sekä raportointiin.Tällä hetkellä ylityömäärät sekä tekemättömät ja viiveellä tehtävät työt kuormittavat.  Aloitteessa esitetty kirvesmiehen palkkaus ei ole ratkaisu, koska se kuormittaa työnjohtoa, joka on jo tällä hetkellä ylikuormitettu.

Kesätyö ns. nuoremalle työnjohtajalle on hyvä ehdotus ja parantaisi kesätyötekijöiden ohjausta ja opastusta.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta merkitsee aloitteen tietoonsa saatetuksi ja toteaa että lisäresurssia on talousarviossa esitetty. Aloite katsotaan käsitellyksi.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti