Tekninen lautakunta, kokous 4.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Lisämäärärahahakemus Päällistönmäen kunnallistekniikan rakentamiseen

RUSDno-2021-651

Valmistelija

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Päällistönmäen kunnallistekniikan 9.vaiheen rakentaminen on edennyt suunnitelman mukaisesti ja hanketta on seurattu kuukausittain teknisen lautakunnan kokouksissa valmistumiseen saakka. Hanke on valmistunut toukokuussa ja tontit on pääosin myyty. Hanke on toteutunut myös taloudellisesti suunnitelmien mukaisesti. Lisätyö % on 3,7 %. Hankkeessa rakennettiin Rekikaari vuonna 2020 ja optiona Jukotie keväällä 2021. Urakoitsijana toimi molemmissa Läänin kuljetus Oy.

Urakoitsija tekee vielä viimeistely korjaukset, jonka jälkeen pidetään vastaanotto ja taloudellinen loppuselvitys. Tämänhetkinen taloudellinen tilanne on oheismateriaalina.

Talousarviovuodet ei kuitenkaan toteutuneet rakentamisen kanssa ja viimeinen maksuerä vuonna 2020 siirtyi vuodelle 2021. Lisäksi Carunan laskutus katuvalojen rakentamisesta on tullut tälle vuodelle, sen lisäksi on aiemmin valmistuneita alueita päällystetty

Tekniset palvelut esittää 120 000€ lisämäärärahan myöntämistä kohteille 8203 vh ja 8216 tiet ja valot, Päällistönmäen kunnallistekniikan rakentaminen.

Määräraha katetaan kohteista 8228 ja 8232 Ahola, 45 000€, 8231 Hujalan klv suunnittelu 15 000€ ja 8233 jätehuoltoverkoston saneeraus 60 000€, joita ei ole pystytty toteuttamaan.

Hujalan klv suunnittelu ongelmien, Ahola kaavan puuttumisen ja jätevesisaneeraus urakoitsijan saatavuuden vuoksi, on jäänyt toteuttamatta. Edellä mainitut työt vastaavasti vähentävät 2022 investointeja Päällistönmäkeen.

Talousarviossa on investointikohtainen sitovuus.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta esittää 120 000€ lisämäärärahan myöntämistä kohteille Päällistönmäen kunnallistekniikan rakentaminen 8203 vh ja 8216 tiet ja valot.

Määräraha katetaan kohteista 8228 ja 8232 Ahola, 45 000€, 8231 Hujalan kvl suunnittelu 15 000€ ja 8233 jätehuoltoverkoston saneeraus 60 000€, joita ei ole pystytty toteuttamaan.

Päätös

Tekninen lautakunta esittää 120 000€ lisämäärärahan myöntämistä kohteille, Päällistönmäen kunnallistekniikan rakentaminen 8203 vesihuolto ja 8216 tiet ja valot.

Koska vuoden 2021 investointikohteita,​ 8228 ja 8232 Ahola 45 000€,​ 8231 Hujalan kevyen liikenteen väylä suunnittelu 15 000€ sekä 8233 jätehuoltoverkoston saneeraus 60 000€,​ ei ole pystytty toteuttamaan,​ esitetty lisämääräraha katetaan näistä investointikohteista.