Tekninen lautakunta, kokous 4.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 102 Maunun koulun saneerauksen ja laajennuksen raportti 6

RUSDno-2021-650

Valmistelija

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Maunun koulun laajennus ja saneeraus raportti 6 /27.10.2021

Ruskon kunnassa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa päättäjiä raportoidaan kuukausittain ja myös talousraportointia seurataan. Maunun koulun laajennuksen ja saneerauksen raportti toimitetaan kuukausittain tekniseen lautakuntaan, opetus- ja varhaiskasvatuslautakuntaan, sekä kunnanhallitukseen tiedoksi.

Peabilla on käytäntönä lähettää kerran kuukaudessa kuukausitiedote työmailta. elokuun tiedote on oheismateriaalina.

Hankkeen viestintä ja tiedotus hoidetaan jatkossa oppilastyönä koulun rehtorin ohjauksessa.

Työmaatilanne:

Piha-alue asfaltoitu, viheralueet vielä kesken. Laajennusosan betonilattiat on hiottu.

Kalusteasennukset on pääosin tehty. Mattotyöt ovat valmiit. Ruokalan astianpalautustilan rakenteet on asennettu. Yläpohjan puhallusvilla on asennettu. Yleisten tilojen maalaustyöt ovat vielä kesken. Talotekniikkatyöt etenevät aikataulussa

Työmaa etenee aikataulun mukaisesti.

Työmaakokous pöytäkirja 6 esitellään tarvittaessa kokouksessa.

TMK 7 pidetään 1.11.2021 klo 13.00

Ohjausryhmä on kokoontunut 26.10.2021 ja seuraava kokoontuminen on 3.11.2021

Lisä ja muutostyöt, jotka ovat olleet ohjausryhmän käsittelyssä

LMT 15 Sähkösuunnitelmien A-revision mukaiset muutokset

▪ 293,40 € ▪ hyväksytään

LMT 16 Sähköisten ulkosälekaihdinverhojen kaapeloinnin vaihto

▪ 6.990,49 € ▪ hyväksytään

LMT 17 Pihalle lisätyt kaivot ja pintavaaitus kaivot ja pintavaaitus

▪ 2.331,- € ▪ hyväksytään

LMT 18 Vanhan IV-konehuoneen lisäallas ja puutteellisten putkieristyksien  korjaus

▪ 3.470,- € ▪ hyväksytään

LMT 19 Ruokalan pimennysverhojen vaihto kestävämpään malliin ja 2. vaiheen sälekaihtimien vaihto

▪ 3.379,95,- € ▪ hyväksytään

LMT 20 1. ja 2. krs:n IV-kanavamuutokset 18.8.2021

▪ 3.926,28 € ▪ suunnitteluvirhe eli haetaan osahyvitystä suunnittelijoilta ▪ hyväksytään

LMT 21 Aulan akustiikkalevyjen muutokset

▪ 4.931,33 € ▪ hylätään muutokset aulan osalta ▪ hyväksytään muutokset monitoimisalin osalta

LMT 22 Jäähdytyslaitteiston muutos

▪ 22.348,57 € ▪ EI TILATA eli 0 €

LMT 23 Vanhan IVKH:n ääneneristysvillojen vaihto

▪ 9.984,35 € ▪ hyväksytty sähköpostein Ohryn toimesta viikolla 41

LMT 24 Hallinnon huoneiden alakattojen muutostyö ja opehuoneen katto[1]akustot

▪ 10.023,30 € ▪ pyydetään päivitetty tarjous, joka sisältää opehuoneen ja välitilan katot

▪ hyväksytään, kun REV A tarjous on alle 5.000,-

 

Taloustilanne: Maksuerätaulukko on oheismateriaalina, laskutus 27.10.2021 on 1 334 750,00€ eli 52,24 % kokonaissummasta.

Lisätyöt hyväksytään ohjausryhmässä ja lisätyölaskutus 27.10.2021 on 63 849,32 eli 2,50 % urakkasummasta.

Omien hankintojen kulujen kirjaus käynnissä ja niiden kokonaissumma 27.10.2021 on 208 364,47€

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta merkitsee raportin tietoonsa saatetuksi

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti