Tekninen lautakunta, kokous 4.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 105 Ruskon Vihreiden valtuustoryhmän aloite suojatie-​ ja muiden tiemerkintöjen ajantasaistamista

RUSDno-2021-653

Valmistelija

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon Vihreiden valtuustoryhmä on tehnyt  aloitteen suojatie-​ ja muiden tiemerkintöjen ajantasaistamista,​ kunnanhallitus päätti lähettää teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.

Tänä vuonna on tilattu 6 suojatien maalaminen, ongelmana on kuitenkin määrärahojen niukkuus. Vuoden 2022 talousarviossa on esitetty liikkenneturvallisuudelle lisämäärärahaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta toteaa että toimenpiteihin on jo ryhdytty ja asiaa pyritään parantamaan osana liikenneturvallisuutta. Aloite katsotaan käsitellyksi.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti