Tekninen lautakunta, kokous 4.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Syrjätie 1 viemärin painuma

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24