Tekninen lautakunta, kokous 4.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Vanhus- ja vammaisneuvoston teknisten palveluiden yhteyshenkilön valitseminen

RUSDno-2021-656

Valmistelija

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on 30.8.2021 § 183 nimennyt vanhus- ja vammaisneuvoston. Lisäksi pykälässä päätettiin, että jokainen lautakunta nimeää yhdyshenkilön. 

Tekninen lautakunta keskustelee asiasta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Päätösehdotus annetaan kokouksessa keskustelun jälkeen

Päätös

Paula Lindqvist on teknisten palveluiden yhteyshenkilö vanhus- ja vammaisneuvostossa.

Kunnanhallitus on päättänyt antaa lautakunnille ohjeen siitä, että lautakunnat (hyvinvointilautakunta, tekninen lautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta sekä opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta) voivat yksittäistapauksissa vanhus- ja vammaisneuvostoa kiinnostavissa tai muuten kyseisiä kohderyhmiä keskeisesti koskettavissa asiakohdissa myöntää vanhus- ja vammaisneuvoston edustajalle puhe- ja läsnäolo-oikeuden lautakunnan kokoukseen. Päätöksen kutsumisesta tekee lautakunnan puheenjohtaja.