Tekninen lautakunta, kokous 4.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Vuokrakorotus As Oy Ruskola ja As Oy Liikekulma

RUSDno-2021-652

Valmistelija

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta päättää hallintosäännön mukaisesti Ruskon kunnan omistamien kiinteistöjen vuokrista.

As Oy Ruskolassa ja As Oy liikekulmassa on tehty linjasaneeraukset. Linjasaneerauksen yhteydessä asukkaille on annettu vuokrahelpotuksia saneerauksesta johtuvista häiriöistä. Saneerauksen yhteydessä asuntoja on remontoitu ja siitä syystä on paineita vuokrakorotuksille. Vuoden 2022 indeksikorotus tulee myös huomioida tasokorotuksissa. Linjasaneerauksen rahoitusosuusmaksut alkavat kunnalle vuoden 2022 alusta.

Tämänhetkinen vuokra vaihtelee 9,57€/m2- ja 11, 01€/m2 välillä.

Tekniset palvelut esittää vuokrien yhtenäistämistä 11,28 €/m2 1.1.2022 alkaen

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta päättää nostaa As Oy Ruskolan ja As Oy liikekulman vuokrat 11,28 €/m2 1.1.2022 alkaen.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti