Tekninen lautakunta, kokous 4.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Ilmoitus- ja muut asiat

Valmistelija

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Päätös

Keskusteltiin Vahdon kunnantalon jatkosta.

Keskusteltiin Harjutien hulevesi asiasta.