Tekninen lautakunta, kokous 4.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Kiinteistöraportti 2/21

RUSDno-2021-301

Valmistelija

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta aloittaa kokouksen tutustumalla Vahdon vanhaan kunnantaloon paikan päällä. 

Tekninen lautakunta käy läpi talousarvion PTS osan, jossa sovittiin vuonna 2021 tehtäviä töitä. Käyttötalous osioon kirjattujen töiden järjestys, tarve ja kustannukset eivät täsmää. 

Tekninen lautakunta keskustelee toimintamallista ja käyttötalouteen tehtävistä muutoksista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Päätösehdotusannetaan kokouksessa keskustelun jälkeen

_ _ _ _ _ _ _ 

Päätös

Kokouksessa annettiin päätösehdotus: 

Tekninen lautakunta pyytää kunnanhallitukselta ja kunnanvaltuustolta lisämäärärahaa yhteensä 50 000€

Kunnantalon vesivahingon korjaamiseksi 11 000€, Hiidenvainion päiväkodin ja koulun aitaan 19 000€ ja Vahdon vanhan kunnantalon kartoitukseen 20 000€.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti