Tekninen lautakunta, kokous 6.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 105 Ruskon kunnan lumityöt

RUSDno-2020-428

Valmistelija

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Tekninen johtaja esittelee lumitöiden tarjous pyynnön.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta pyytää Ruskon kunnan lumitöistä tarjouksia tarjouspyynnön mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti