Tekninen lautakunta, kokous 6.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023

RUSDno-2020-426

Valmistelija

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Tekninen johtaja ja Kunnaninsinööri esittelee vuoden 2021 teknisten palveluiden talousarvion ja investointi suunnitelman kokouksessa.

Tekninen lautakunta keskustelee talousarviosta

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy teknisten palveluiden talousarvion osaltaan, sekä investointilistan ja lähettää kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Päätetyt esitykset lisätään pöytäkirjan liitteeksi.

Päätös

Tekninen lautakunta päättää jättää talousarvion pöydälle lisätutustumista varten ja pitää ylimääräisen kokouksen asiasta.