Tekninen lautakunta, kokous 7.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Maunun koulun saneerauksen ja laajennuksen raportti 5

RUSDno-2021-591

Valmistelija

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Maunun koulun laajennus ja saneeraus raportti 5 /20.9.2021

Ruskon kunnassa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa päättäjiä raportoidaan kuukausittain ja myös talousraportointia seurataan. Maunun koulun laajennuksen ja saneerauksen raportti toimitetaan kuukausittain tekniseen lautakuntaan, opetus- ja varhaiskasvatuslautakuntaan, sekä kunnanhallitukseen tiedoksi.

Peabilla on käytäntönä lähettää kerran kuukaudessa kuukausitiedote työmailta. elokuun tiedote on oheismateriaalina.

Hankkeen viestintä ja tiedotus hoidetaan jatkossa oppilastyönä koulun rehtorin ohjauksessa.

Työmaatilanne:

Uudisosa: Tasoitustyöt, Maalaustyöt, Laatoitus, Kalusteasennus, Betonilattioiden hionta, Julkisivumuuraus, TATE-työt

Vanha osa: Lattioiden tasoitus, Maalaustyöt, TATE-työt

Työmaa etenee aikataulun mukaisesti.

Työmaakokous pöytäkirja 5 esitellään tarvittaessa kokouksessa, ja lähetetään lautakunnan/kh:n jäsenille etukäteen tutustuttavaksi.

TMK 6 pidetään 4.10.2021 klo 13.00

Ohjausryhmä on kokoontunut 8.9.2021 ja seuraava kokoontuminen on 6.10.2021

Lisä ja muutostyöt, jotka ovat olleet ohjausryhmän käsittelyssä

Tarjous 8 Muutokset sähköurakan laskentakuviin, hyväksytty

Tarjous 9 Betonilattioiden rouhinta ja lisätasoite, hyväksytty          

Lisä ja muutostyöt, jotka ovat tulevat ohjausryhmän käsittelyyn

Tarjous 10 Kalustemuutokset, tilat 118, 219, 109A ja 109B

Tarjous 11 Kosteusmittaukset vanhalle osalle

Taloustilanne: Maksuerätaulukko on oheismateriaalina, laskutus 20.9.2021 on 817 750,00 eli 32 % kokonaissummasta. Lisätyöt jotka on käsitelty 8.9.2021 mennessä ohjausryhmässä ja lisätyölaskutus on 32 892,32 eli 1,29 % urakkasummasta.

Omien hankintojen kulujen kirjaus käynnissä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta merkitsee raportin tietoonsa saatetuksi

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti