Tekninen lautakunta, kokous 7.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 Syrjätie 1, tontin ja viemärin painuminen (lisäpykälä)

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24