Tekninen lautakunta, kokous 7.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Yksityistieavustukset 2021

RUSDno-2021-327

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Talousarviossa on varauduttu yksityistieavustuksiin. Tekninen lautakunta on 10.4.2014 § 38 päättänyt, että menot saavat olla maksimissaan 2000 €/km, jota käytetään avustusperiaatteena.

Vuonna 2017 avustusprosentti nostettiin 40 %:sta 50 %:iin edellisen vuoden kunnossapitomenoista.

Oheismateriaalina on tiivistelmä kunnossapitoavustuksista.

50 % mukaan vuoden 2020 kunnossapitoavustusten kokonaissumma oli 71325,00€. Suurin osa yksityistiekunnista ovat tehneet 2021 avustuksen määräaikaan mennessä. Vuoden 2021 haettujen avustusten kokonaissumma on 59400,00€. Muutama tiekunta on jättänyt hakemukset tekemättä, näihin palataan lokakuussa.

Avustus periaatteiden mukaisesti ’Jos yksityisteiden määrärahoja jää kunnossapitoavustusten jälkeen, voidaan jakaa avustusta perusparannushankkeisiin. Kunta myöntää ainoastaan Valtion avustamiin hankkeisiin tukea’.

Yksityistieavustuksia on varattu 2021 talousarvioon 70 000€.

 

Ehdotus

Esittelijä

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta päättää jakaa yksityisteiden kunnossapitoavustuksia 50 % vuoden 2020 hyväksyttyjen kunnossapitomenojen (max 2000 €/km) perusteella liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti

Valmistelija

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

 

Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 18.3.2021 § 27 , että määräaikaan mennessä tulleet yksityistieavustushakemukset käsitellään toukokuun kokouksessa ja muille hakemuksille myönnetään lisäaikaa 30.9.2021 asti.

Tekninen johtaja esittelee kokouksessa lopullisen yksityistieavustustaulukon vuodelle 2021.

Taulukko toimitetaan etukäteen lautakunnan jäsenille tutustumista varten.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy yksityistieavustukset vuodelle 2021 ja taulukko liitetään pöytäkirjan liitteeksi.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti