Tekninen lautakunta, kokous 9.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 121 LISÄPYKÄLÄ: Teknisten palveluiden kommentit vuoden 2020 arviointikertomukseen (lisäpykälä)

Valmistelija

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon kunnanvaltuusto käsitteli kokouksessaan 31.5.2021 § 26 arviointikertomusta vuodelta 2020 ja lautakunnat antavat kannanotot arviointikertomuksessa esitetyistä asioista ja toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.
’Valtuuston asettamista tavoitteista Teknisten palvelujen osalta vain puolet on täyttynyt. Vesihuoltolaitoksen tavoitteet on saavutettu niiltä osin, joihin Koronapandemialla ei ole ollut merkittävää vaikutusta.
Teknisissä palveluissa on toteutettu organisaatiomuutos strategisten tavoitteiden perusteella. Tarkastuslautakunta suosittaa uuden organisaation toiminnan seuraamista ja vakiinnuttamista sekä strategisten tavoitteiden kehittymisen seurantaa.
Teknisiin palveluihin on luotu määrämuotoinen prosessi investointien toteutukseen. Tekninen lautakunta on parantanut säännöllistä seurantaa investointikohteiden ja kiinteistöjen osalta ja jatkanut vesihuollon hyvää seurantaa. Tarkastuslautakunta pitää kunnan omaisuuden ja investointien hallinnan kehittämistä hyvän asiana.
Tarkastuslautakunta suosittaa Teknistä lautakuntaa järjestämään viranomaispäätösten toteuttamisen seurannan niin, että Ruskolla on käytettävissä annetut viranomaispäätökset sekä tilannetieto niiden toteuttamisen osalta.’
Teknisten palveluiden leikkaukset, jotka tehtiin 2020 kesällä näkyy palvelutason laskuna. Oman työn osuuden kasvattaminen ilman resurssilisäystä on taloudellisista syistä jäänyt pysyväksi toimintamalliksi ja asiakastyytyväisyystasoa ei pystytä saavuttamaan. Sama ongelma toistuu myös vuoden 2021 talousarviossa, jonka tavoitetason kunnanhallitus on asettanut.
Hyvän tason eli 3,5 ylittävien arvojen parantaminen edellyttää yleensä myös suhteellisesti suurempaa resursointia kuin hyvän tason saavuttamiseen tarvitaan.
’Teknisissä palveluissa kaikki velvoitteet pystyttiin pääsääntöisesti toteuttamaan. Pandemian aikana vesihuoltolaitoksessa vesimittarien vaihdot olivat vähäisiä, käytännössä vain pakolliset vaihdot tehtiin. Tämän vuoksi 2020 vuoden tavoite vesimittarien vaihtomäärästä ei toteutunut.
Etätyö ja kuntalaisten lisääntynyt kotonaolo aiheutti viemäriverkostoon normaalia enemmän tukoksia johtuen hygieniatuotteiden väärästä hävittämisestä.’
Tämänhetkinen toiminta on teknisissä palveluissa ylläpitotoimintaa, kehittäminen vaatisi lisäpanostuksia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta tutustuu arviointikertomukseen ja lähettää esittelytekstissä olevat selvitykset kunnanhallitukselle.
Teknisten palveluiden leikkaukset, jotka tehtiin 2020 kesällä näkyy palvelutason laskuna. Oman työn osuuden kasvattaminen ilman resurssilisäystä on taloudellisista syistä jäänyt pysyväksi toimintamalliksi ja asiakastyytyväisyystasoa ei pystytä saavuttamaan. Sama ongelma toistuu myös vuoden 2021 talousarviossa, jonka tavoitetason kunnanhallitus on asettanut.
Hyvän tason eli 3,5 ylittävien arvojen parantaminen edellyttää yleensä myös suhteellisesti suurempaa resursointia kuin hyvän tason saavuttamiseen tarvitaan.
Tämänhetkinen toiminta on teknisissä palveluissa ylläpitotoimintaa, kehittäminen vaatisi lisäpanostuksia.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti