Tekninen lautakunta, kokous 9.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 Maunun koulun saneerauksen ja laajennuksen raportti 7

RUSDno-2021-702

Valmistelija

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Maunun koulun laajennus ja saneeraus raportti 7 / 2.12.2021

Ruskon kunnassa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa päättäjiä raportoidaan kuukausittain ja myös talousraportointia seurataan. Maunun koulun laajennuksen ja saneerauksen raportti toimitetaan kuukausittain tekniseen lautakuntaan, opetus- ja varhaiskasvatuslautakuntaan, sekä kunnanhallitukseen tiedoksi.

Peabilla on käytäntönä lähettää kerran kuukaudessa kuukausitiedote työmailta. Loka- ja marraskuun tiedotteet ovat oheismateriaalina.

Hankkeen viestintä ja tiedotus hoidetaan oppilastyönä koulun rehtorin ohjauksessa.

Työmaatilanne:

Piha-alue asfaltoitu, Kalusteasennukset valmiit, Ovi- ja ikkuna-asennukset sisätiloissa valmiit, Listoitus- ja laatoitustyöt ovat käynnissä TATE-työt käynnissä, Alakattotyöt tehty, Kierreportaan asennus sisäpihalle on valmis, Sälekaihtimien asennukset on valmiit, Kodinkoneiden asennuksista osa kalusteista on myöhässä toimitusten vuoksi, Viimeistelytyöt käynnissä, Loppusiivous on alkamassa

Seuraavan kuukauden aikana alkavia töitä:

  • 1. ja 2. vaiheen luovutus
  • 3. vaiheen purkutyöt

Työmaa etenee aikataulun mukaisesti. 1. ja 2. vaiheen luovutus on 16.12.2021, jonka jälkeen alkaa omana työnä kalustaminen, jotta tilat ovat käyttökunnossa kevätlukukauden alkaessa.

Työmaakokous pöytäkirja 8 esitellään tarvittaessa kokouksessa.

TMK 8 pidetty 29.11.2021, TMK 9 pidetään 31.1.2022 klo 13.00. Osaluovutus katselmus pidetään 17.12.2021.

Ohjausryhmä on kokoontunut 1.12.2021

Lisä ja muutostyöt, jotka ovat olleet ohjausryhmän käsittelyssä:

LMT 26 puutyöluokan purunpoistokontin vaatimat muutokset on hyväksytty

LMT 27 Kotitalousluokan 109a ja 109b vesijohtotyöt päivitettyjen suunnitelmien mukaan on hyväksytty

LMT 28 IV-konehuoneen muutokset IV-kanaviin on hyväksytty

LMT 29 Tilan 109a kaksoisliesituulettimien kannakointikalusteet 2 kpl on hyväksytty

LMT 30 Tiloihin 113b, 161, 162, 163 ja 243 suunnitellut uppovalaisimet  asennetaan pinnallisesti, pyydetään lisäselvityksiä

LMT 31 Takapihan mekaanisen liukuoviportin sähköistys on hyväksytty

LMT 37 Hallinnon tilojen kylmäyksiköihin lisätään mikropumput, jotta kondenssiviemärit saadaan alakattojen yläpuolelle, on hyväksytty

Lisä ja muutostyöt 32–36 vaativat lisäselvityksiä

Taloustilanne: Maksuerätaulukko on oheismateriaalina, laskutus 1.12.2021 on 1 521 750,00 € eli 59,56 % kokonaissummasta.

Lisätyöt hyväksytään ohjausryhmässä ja lisätyölaskutus 1.12.2021 on 77 507,02 eli 3,03 % urakkasummasta.

Omien hankintojen kulujen kirjaus käynnissä ja niiden kokonaissumma 1.12.2021 on 269 788,54 €

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta merkitsee raportin tietoonsa saatetuksi

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti