Tekninen lautakunta, kokous 9.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 116 Raudunojan jätevesiasia

RUSDno-2021-703

Valmistelija

  • Tuomas Salmi, tuomas.salmi@rusko.fi
  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Lautakunta keskusteli 9.9.2021 § 88 Raudunojan jätevesi asiasta. Asia sovittiin otettavan käsittelyyn omana pykälänä.

Timo Heikkilän näkemys asiasta: 

Raudunojan valuma-alue, eli Vehmaantie-Rauduntie taitaa olla Ruskon suurin asukasmäärä ilman viemäriä. Alle 100m vesistöstä ollee 20 asuintaloa, yhteensä noin 40 asuintaloa, eli tarve tehdä viemäri on olemassa.

Heikkilän Tila voisi kaivaa viemäri putken samalla kun lietteenpumppausputkea kaivetaan. Nyt on jo kaivettu Hakelaitos – Vehmaantie = 650m. Tavoite kaivaa heti lautakunnan kokouksen jälkeen Raudunoja – Rauduntie 55 = 850m, josta päästään liittämään maassa noin 20 vuotta olleeseen kunnan kylmään viemäriputkeen, joka on asennettu vesijohdon kaivuun yhteydessä.

Uutta runkolinjaa yhteensä 1.500m, kustannusarvio 8.000e+alv. Tähän asukkaat voivat liittyä 400e + alv = 496e hinnalla.

Urakoitsija tekee runkoputkeen Y-haaran + talosulun + 10m liityntä putkea (ei alituksia) lisähinnalla 300e + alv = 372e. Tämä helpompi tehdä kaivuun yhteydessä kuivaan putkeen, eli myöhemmin maksaa enemmän.

Tämän lisäksi pitää kiinteistön rakentaa omalla kustannuksellaan loppu putki ja kiinteistöpumppaamo.

Tavoite luovuttaa kunnalle verkosto vuoden lopussa velattomana. Eli en ala laskuttaa jätevettä.

Tässä hankkeessa ostetut liittymät voimassa 3v luovutuksen jälkeen, sinä aikana pitää rakentaa itse fyysinen liittymä = putki ja kiinteistöpumppaamo.

Kunnan vastaanottosääntöjen mukaan jatkossakin liittymähinta olisi todellinen kustannus, eli luovutetun runkoputken arvo 400e+alv / liittymä, mutta kunta ei halua näin halpaa aluetta Ruskolle jatkossa. Miksi? Jos kunta pitäisi hinnan halpana niin asukkaille jäisi aikaa pohtia omaa tilannettaan pidempään, ei olisi hinnan puolesta pakkoa heti ostaa liittymää Heikkilän Tilalta.

Koska hankkeen putki kulkee Rauduntietä niin Vehmaantieltä liittymät samalla hinnalla ja runkoputken kaivuu ja asennus sisältyy liittymän hintaan seuraavan määrän:

  • 50m / liittymä = 400e+alv
  • Raudunojan alitus / liittymä = 400e+alv
  • Vehmaantien alitus / 2 liittymää = 800e+alv

Eli liittyjien lukumäärästä riippuen saadaan eri mitta runkoputkea eri kohtiin. Loppu pitää kiinteistöjen maksaa itse, kuten myös Rauduntiellä omalta tontilta runkoputkeen.

Kunnan pitää harkita tarve vesijohtoputkella kaivettavilla reiteillä. Jos kunta mukaan niin kustannukset jaetaan putkien lukumäärän mukaan.

Eli Timo Heikkilä lähinnä kantaa vastuun Rauduntien runkoputkesta ja hoidan kaivuun Vehmaantien puolella vain jos asukkaat keräävät riittävästi liittyjiä.

400e+alv hinnalla haluan toimia koska en tarvitse hankkeesta mitään katetta, vaan teen sen samalla kun lieteputken.  Ajatukseni on saada ratkaistua Raudunojan valuma-alueen viemäröinti.

Heikkilän Tila voisi toteuttaa hankkeen koska osuuskuntaa ei löydy vetäjiä. Yksi syy on tiukentuneet alv-palautusten tulkinnat.

2 eri liittymispistettä Liukolantie 310 (Jarmo Nikula vastapäätä) ja Liukolantie hakelaitoksen pumppaamo (sama kuin Merttelä-Inkinen), yksi liittymismaksu, jonka Timo Heikkilä on jo liittänyt Vehmaantie 14 talon.

Timo Heikkilä alustaa keskustelua kokouksessa. Alustuksen jälkeen lautakunta keskustelee asiasta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi
  • Tuomas Salmi, tuomas.salmi@rusko.fi

Tekninen lautakunta keskustelee asiasta ja keskustelun jälkeen annetaan päätösehdotus

_ _ _ _ _ _ 

Päätös

Tekninen lautakunta keskusteli asiasta.

Kokouksessa annettiin päätösehdotus:

Ruskon kunnassa on laadittu ohjeet osuuskuntien tai vastaavien rakentamisesta ja vastaanottamisesta. Tekninen lautakunta päättää että ohjeiden mukaan toimitaan. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.