Tekninen lautakunta, kokous 9.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 119 Teknisen talousarvio 2022

RUSDno-2021-360

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta käsittelee kokouksessaan talousarviota, uuden lautakunnan työn helpottamiseksi.

600 Tekniset palvelut. Tekninen hallinto, sekä julkisten alueiden hoito, sekä teiden kunnossapito. Metsät ja hulevesiasiat kuuluvat myös teknisten palveluiden alle. Metsänmyyntitulot 2022 on noin 200000€

620 Toimitilapalvelut. Kunnan kiinteistöjen ylläpito ja ruokapalvelut. Talousarvio on saneerauskohteiden osalta avattu aputaulukoilla uudella tavalla ja kohteet on avattu kunnossapito-ohjelman PTS suunnitelman mukaisesti. Teknisten palveluiden käyttötalouteen lisätään päiväkotien tarpeiden mukaisesti parannuksia ja sekä myös koulujen osalta. Muiden hallinto kuntien tarpeet nostaa teknisten käyttötaloutta.

Työnjohtoon tulee saada lisäresurssia, jotta raportointi, kilpailutus sekä työnjohto pystytään hoitamaan. 2021 isoja investointihankkeita ovat Hujalan klv ja Maunun koulun laajennus ja saneeraus, jotka vievät paljon muutenkin vähäistä resurssia

Kohta 620 tulee huomioida vuonna 2020 tehdyt korjausvelkaleikkaukset, jotka olivat noin 400000€. Talousarvio tulisi rakentaa tilinpäätös 2019 pohjalta, koska 2020 budjetti on teknisen osalta liian alhainen, tärkeitä kohteita jää toteuttamatta ja ongelmat ylläpidossa kasvavat käyttäjien tyytymättömyytenä, sekä ympäristön epäsiisteytenä. Kehittyvä kunta vaatii panostusta ylläpitoon, jotta rakennettu ympäristö  on viihtyisä ja vastaavasti asukkaat viihtyvät.

650 Vesilaitokset. Vesihuollon käyttötalouden talousarvio tarkentuu osavuosikatsauksen jälkeen.

690 Palo- ja pelastustoimi. Palo- ja pelastustoimen talousarvio perustuu aluepelastuskeskuksen kuntaosuuksien maksujen mukaan

Ehdotus

Esittelijä

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta saattaa talousarvion pohjatiedot uuden lautakunnan tietoon

Päätös

Keskustelua jatketaan elokuun kokouksessa

Valmistelija

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Edellinen tekninen lautakunta on jo alustavasti käsitellyt vuoden 2022 talousarviota, sekä lisäksi teknisten palveluiden sisäisesti on keskusteltu tulevan vuoden tarpeista.

Työnjohtoon tulee saada lisäresurssia, jotta raportointi, kilpailutus sekä työnjohto pystytään hoitamaan. 2021 isoja investointihankkeita ovat Hujalan klv ja Maunun koulun laajennus ja saneeraus, jotka vievät paljon muutenkin vähäistä resurssia. Palkka varaus 3000/kk * 12,5= 38 000 + Kulut

Kohta 620 tulee huomioida vuonna 2020 tehdyt korjausvelkaleikkaukset, jotka olivat noin 400 000€. Talousarvio tulisi rakentaa tilinpäätös 2019 pohjalta, koska 2020 budjetti on teknisen osalta liian alhainen, tärkeitä kohteita jää toteuttamatta ja ongelmat ylläpidossa kasvavat käyttäjien tyytymättömyytenä, sekä ympäristön epäsiisteytenä. Kehittyvä kunta vaatii panostusta ylläpitoon, jotta rakennettu ympäristö on viihtyisä ja vastaavasti asukkaat viihtyvät. Kokouksessa esitellään Buildercom ohjelman PTS listaa.

Käyttötalous

Kiinteistöihin ja ympäristöön 2021 talousarvioon tarvittavat lisämäärärahat, normaalin vuosittaisen 2 % kulujen kasvun lisäksi.

Henkilöstökulut, työnjohto tekninen+ 38 000+sivukulut

Kunnossapitoraha PTS +480 000

Kalustopäivitykset +50 000 Leasing/rahoitus

Toimialakohtaiset tarpeet ja kehitykset

Varhaiskasvatus: omalista päätökset Opvasta

Opetus: omalista päätökset Opvasta

Hyvinvointi: omalista päätökset Hyvlasta

Huomioitava myös investointien vaikutus käyttötalouteen. Pelkkä investointi ei riitä. Esimerkki 15 ilmalämpöpumppua nostaa käyttökuluja 15th/vuosi.

Investointeja:

Viime vuoden lista 3,4 milj

Autosähköpaikat 10th

Linja-auto pysäkkien katokset= 160th à30th/vuosi 3vuotta---ELY maksaa puolet

Varhaiskasvatus Kota 25th (sis. viime vuoden investointilistaan)

Maununtuvan puuosien maalaus 30th

Raision Sote, Maunun tuvan keittiö ja lattia 60th

Liikenneturvallisuus panostus 30th, jatkossa 15th/vuosi

Turvakameroiden uusinta 20th/vuosi

Esityksen jälkeen keskustellaan teknisten palveluiden talousarvion tekmisestä ja aikataulusta

Ehdotus

Esittelijä

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on asettanut raamit vuoden 2022 talousarviolle.Tekninen lautakunta on esittänyt jo ennen raamia alustavat kasvulut vuodelle  2022.

Oheismateriaalina on ulkoiset tuloslaskelmat kaikille tehtäväalueille.

Tekniset palvelut on tehnyt kasvulaskelmiin leikkauksia, jotta talousarvio saadaan 0 tasolle.

Tekniset palvelut esittää kunnanhallitukselle talousarvioonsa seuraavat lisäykset vuoden 2021 talousarvioon normaalin vuosittaisen 2 % kulujen kasvun lisäksi. Teknisten palveluiden hallintoon tulee saada lisäresurssia, jotta raportointi, kilpailutus sekä valvonta pystytään hoitamaan. 2022 isoja investointihankkeita ovat Hujalan klv ja Maunun koulun laajennus ja saneeraus, jotka vievät paljon muutenkin vähäistä resurssia. Palkka varaus 3000/kk * 12,5= 38 000 + Kulut. Tämän hetkisillä resurssilla ei pystytä tehtäviä hoitamaan.

Lisäksi korjausvelkalista on välttämätöntä saada kuriin, jotta kiinteistöomaisuuden arvo säilyy. Aikaisempien vuosien leikkaukset on vienyt kiinteistöjen kunnossapidon kestämättömälle tasolle. Tekniset palvelut on siirtänyt vuosikorjaukset alkuperäisestä esitetystä tasosta 668 000€ tasoon 528 900€, lisäksi ollaan vuosikorjauslistan siirrot arvioitu vuosille 2023 joka on 505 000€ ja 2024, joka on 528 000€

Ruskon kunnan kiinteistöstrategiassa vuodelta 2010 todetaan:  Korjausvelan lyhentäminen  Kiinteistöjen korjausvelan lisääntymisen pysäyttäminen välittömästi ja lyhentäminen pitkällä aikavälillä.

Tekniset palvelut on huolissaan kiinteistöjen vuosikorjausten liian pienistä määrärahoista jo pidemmältä ajalta. Ruskon kunnan kiinteistömassa vaatii tällä hetkellä 500 000€ panostuksen vuositasolla, jotta kiinteistöt pystytään pitämään kunnossa ja käyttäjille asianmukaisina.

Tekninen johtaja ja kunnaninsinööri esittelee lautakunnalle teknisten palveluiden ulkoisten talousarvion vuodelle 2022, joka on myös oheismateriaalina. Tekninen lautakunta keskustelee talousarviosta ja investointilistasta, joka toimitetaan lautakunnan jäsenille etukäteen tututumista varten

Ehdotus

Esittelijä

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan teknisten palveluiden ulkoiset talousarvion vuodelle 2022, sekä investointilistan ja esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle sen hyväksymistä osana kunnan talousarviota vuodelle 2022.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti

Valmistelija

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Kunnahallitus käsittelee talousarviota 1.11.2021

Tekninen lautakunta keskustelee talousarviosta ja tekee mahdolliset muutokset talousarvioon keskustelun jälkeen

Ehdotus

Esittelijä

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Päätösehdotus annetaan kokouksessa keskustelun jälkeen.

 _ _ _ _ _ _ _ 

 

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta merkitsee kunnanhallituksen 1.11.2021 käsittelyn tiedoksi.

 

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti

Valmistelija

  • Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt teknisten palveluiden talousarvion vuodelle 2022.

Tekninen johtaja esittelee kokouksessa hyväksytyn talousarvion ja investointiosan

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta merkitsee talousarvion ja investointiohjelman tietoonsa saatetuksi

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti