Tekninen lautakunta, kokous 9.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Hulevesiasia

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24