Tekninen lautakunta, kokous 9.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Ilmoitus- ja muut asiat

Valmistelija

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Päätös

Erja Laine toi esiin Paakkistentien kolmio on edelleen paikalla.

Tarja Helenius esitti vuosikellon käyttöönottoa tekniselle lautakunnalle.

Lautakunta keskusteli Raudunojan jätevesi asiasta. Asia otetaan käsittelyyn omana pykälänä.