Tekninen lautakunta, kokous 9.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Lisämäärärahahakemus sisäilmaselvityksiin

RUSDno-2021-531

Valmistelija

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Teknisissä palveluissa on kiinteistöissä toimittu kunnan sisäilmaohjeistuksen mukaisesti. Muutamassa kiinteistössä (Karhukallio, Sinikellot ja Merttelä) on tarve tehdä tarkempia tutkimuksia.

Teknisten palveluiden talousarviossa ei olla varauduttu tällaisiin tutkimuksiin. Tekniset palvelut on pyytänyt tarjouksia tutkimuksista.

Tutkimukset ovat noin kolmen kiinteistön osalta noin 50 000€

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle 50 000€ lisämäärärahan myöntämistä rakenteellisiin tutkimuksiin sisäilman parantamiseksi kunnan kolmessa kiinteistössä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.