Tekninen lautakunta, kokous 9.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Maunun koulun kalusteiden hankinta

RUSDno-2021-530

Valmistelija

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Maunun koulun kalusteiden hankinta on ollut kilpailutuksessa. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessa 1.9.2021 ja hankkeen ohjausryhmä 8.9.2021.

Aikataulullisesti hankinnan päätös tulee saada mahdollisimman nopeasti, jotta kalusteet saadaa aikataulun mukaiseen toimitukseen. Tästä syystä Opva on antanut asiassa päätösvallan tekniselle lautakunnalle.

Opvan päätös 1.9.2021 § 84

Johtava rehtori teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen:Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee tiedoksi rakennushankkeen etenemisvaiheet.

Lisäksi opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraava asia:

Maunun koulun irtokalusteista on pyydetty tarjoukset ns. ranskalaisella menettelyllä, jossa tarjouspyynnössä määritellään hankintahinta ja kuvataan tavoiteltu toiminta tiloittain. Samoin määritellään etukäteen tarjousten pisteytys. Maunun koulun irtokalustehankinnan kokonaishinta on 230 000 €.

Tarjoukset on saatu kahdelta toimittajalta. Maunun koulun eri aineiden opettajista koostuva hallintoryhmä pisteyttää tarjoukset ja esittää Maunun koulun rakentamisen ohjausryhmälle näkemyksensä kalusteiden toimittajasta ke 8.9.2021. Koulun rehtori yhdessä rakennuttajakonsultin kanssa tutkii yritysten raportit tilaajavastuulain mukaisten selvitysten ja hankinnassa määriteltyjen kriteerien täyttymisen osalta.

Tekninen lautakunta päättää asiasta kokouksessaan torstaina 9.9.2021.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

Pöytäkirja tarkistettiin pykälän osalta kokouksessa välittömästi asian käsittelyn jälkeen. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Kilpailutuksen tulos esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus annetaan kokouksessa keskustelun jälkeen.

_ _ _ _ _ _ _ _ 

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päätti valita toimittajaksi Isku Oy:n vertailutaulukon ja Ohryn esityksen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaan.

 

Pykälä tarkistettiin kokouksessa.