Tekninen lautakunta, kokous 9.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Maunun koulun saneeraus ja laajennus raportti 4

RUSDno-2021-528

Valmistelija

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Maunun koulun laajennus ja saneeraus raportti 4 /16.8.2021

Ruskon kunnassa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa päättäjiä raportoidaan kuukausittain ja myös talousraportointia seurataan. Maunun koulun laajennuksen ja saneerauksen raportti toimitetaan kuukausittain tekniseen lautakuntaan, opetus- ja varhaiskasvatuslautakuntaan, sekä kunnanhallitukseen tiedoksi.

Peabilla on käytäntönä lähettää kerran kuukaudessa kuukausitiedote työmailta. kesä- ja heinäkuun tiedotteet ovat oheismateriaalina.

Hankkeen viestintä ja tiedotus hoidetaan jatkossa oppilastyönä koulun rehtorin ohjauksessa.

Työmaatilanne: Runkotyöt on tehty, IV-konehuone ja vesikattotyöt on käynnissä, Pintalattioiden valut on tehty, IV-konehuoneen maalaus ja lattian pinnoitus on tehty, 2. vaiheen purkutyöt on käynnissä, Tasoitus ja maalaus on käynnissä, Mattotyöt on käynnissä

Työmaa etenee aikataulun mukaisesti. Työmaakokous pöytäkirja 3 ja 4 esitellään tarvittaessa kokouksessa.

TMK 5 pidetään 6.9.2021 klo 13.00. Ohjausryhmä on kokoontunut 30.6.2021 ja seuraava kokoontuminen on 17.8.2021

Lisä ja muutostyöt, jotka ovat olleet ohjausryhmän käsittelyssä Tarjous 3 Korkoepäselvyydet rak- ja ark-kuvissa on sovittu.

Lisä ja muutostyöt, jotka ovat tulevat ohjausryhmän käsittelyyn: Tarjous 8 Muutokset sähköurakan laskentakuviin. Tarjous 9 Betonilattioiden rouhinta ja lisätasoite

Taloustilanne: Maksuerätaulukko on oheismateriaalina, laskutus 16.8.2021 on 694 750,00 eli 27,2 % kokonaissummasta. Lisätyöt ovat käsitelty 30.6.2021 ohjausryhmässä ja lisätyölaskutus on 9 147,43 eli 0,36 % urakkasummasta. Omien hankintojen kulujen kirjaus käynnissä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Lautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaan.