Tekninen lautakunta, kokous 9.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Metsätyöryhmän nimeäminen

RUSDno-2021-526

Valmistelija

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta nimitti syksyllä 2020 metsätyöryhmän, johon kuuluivat tekninen johtaja, Kalle Vähä-Piikkiö ja Timo Vuorila. Metsätyöryhmä toimii Ruskon kunnan metsähankkeissa asiantuntijana tekniselle lautakunnalle. Hyvien kokemusten siivittämä olisi hyvä jatkaa samaa toimintamallia.

Nykyinen metsätyöryhmä on toiminut vasta lyhyen aikaa ja saanut vasta toimintansa käyntiin. Tästä syystä olisi hyvä jatkaa nykyisillä henkilöillä ja he ovat antaneet suostumuksensa jatkaa tehtävässä.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta päättää jatkaa metsätyöryhmän toimintaa asiantuntijana Ruskon kunnan metsäasioissa. Metsätyöryhmässä jatkavat tekninen johtaja, Kalle Vähä-Piikkiö ja Timo Vuorila.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaan.