Tekninen lautakunta, kokous 9.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Sähköhankinnan kilpailutus

RUSDno-2021-527

Valmistelija

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon kunnan nykyinen sähkösopimus päättyy 31.12.2021.  Kilpailutus tehtiin samalla tavalla kuin viimeksikin yhteiskilpailutuksena naapurikuntien kanssa ajalle 1.1.2022 – 31.12.2025. Mynämäen, Nousiaisten ja Ruskon kuntien sähköenergian kilpailutuksen tulosten yhteenveto esitellään lautakunnalle. 

Kilpailutuksen teki Yrittäjäin sähköhankinta Oy ja tarjouspyyntö julkaistiin Hilmassa 17.6.2021 ja tarjoukset tuli jättää 3.8.2021 klo 14 mennessä.

Tarjouksia saatiin 10 kappaletta ja parhaan tarjouksen kunnille jätti Parikkalan Valo Oy. Tarjousten vertailutaulukko on oheismateriaalina.

Kunkin kunnan tulee seuraavaksi käsitellä hankinta-asia omassa hallinnossaan ja tehdä hankintapäätös asiassa. Tarjousten voimassaolo on varattu 31.12.2021 asti ja kaikkien kuntien tulee käsitellä asia hyvissä ajoin ennen tarjousten voimassaolon umpeutumista.

Kun kaikki kolme kuntaa ovat asian käsitelleet, hankintapäätös annetaan tarjoajille tiedoksi, jolloin käynnistyy hankintalain mukainen odotusaika 3 viikkoa. Odotusajan jälkeen varsinainen sähkösopimus kuntien ja sähköyhtiön välillä voidaan allekirjoittaa. Jokainen kunta solmii oman, ehdoiltaan yhteneväisen sähkösopimuksensa Parikkalan Valo Oy:n kanssa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta päättää valita Ruskon sähkön toimittajaksi kaudelle 1.1.2022 – 31.12.2025 edullisimman tarjouksen tehneen Parikkalan Valo Oy:n. Sopimus ei synny tällä päätöksellä. Sopimus tehdään kun päätös on saanut lainvoiman.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaan.