Tekninen lautakunta, kokous 9.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Talousraportti 2021

RUSDno-2021-529

Valmistelija

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Tekninen johtaja esittelee TANE-ohjelmasta raportit talousarvion ja investointien toteutumisesta, oheismateriaalina on raportit 2.9.2021

 

Tekninen lautakunta keskustelee taloustilanteesta.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta merkitsee talous- ja investointiraportin tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaan.