Tekninen lautakunta, kokous 9.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Teknisen talousarvio 2022

RUSDno-2021-360

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta käsittelee kokouksessaan talousarviota, uuden lautakunnan työn helpottamiseksi.

600 Tekniset palvelut. Tekninen hallinto, sekä julkisten alueiden hoito, sekä teiden kunnossapito. Metsät ja hulevesiasiat kuuluvat myös teknisten palveluiden alle. Metsänmyyntitulot 2022 on noin 200000€

620 Toimitilapalvelut. Kunnan kiinteistöjen ylläpito ja ruokapalvelut. Talousarvio on saneerauskohteiden osalta avattu aputaulukoilla uudella tavalla ja kohteet on avattu kunnossapito-ohjelman PTS suunnitelman mukaisesti. Teknisten palveluiden käyttötalouteen lisätään päiväkotien tarpeiden mukaisesti parannuksia ja sekä myös koulujen osalta. Muiden hallinto kuntien tarpeet nostaa teknisten käyttötaloutta.

Työnjohtoon tulee saada lisäresurssia, jotta raportointi, kilpailutus sekä työnjohto pystytään hoitamaan. 2021 isoja investointihankkeita ovat Hujalan klv ja Maunun koulun laajennus ja saneeraus, jotka vievät paljon muutenkin vähäistä resurssia

Kohta 620 tulee huomioida vuonna 2020 tehdyt korjausvelkaleikkaukset, jotka olivat noin 400000€. Talousarvio tulisi rakentaa tilinpäätös 2019 pohjalta, koska 2020 budjetti on teknisen osalta liian alhainen, tärkeitä kohteita jää toteuttamatta ja ongelmat ylläpidossa kasvavat käyttäjien tyytymättömyytenä, sekä ympäristön epäsiisteytenä. Kehittyvä kunta vaatii panostusta ylläpitoon, jotta rakennettu ympäristö  on viihtyisä ja vastaavasti asukkaat viihtyvät.

650 Vesilaitokset. Vesihuollon käyttötalouden talousarvio tarkentuu osavuosikatsauksen jälkeen.

690 Palo- ja pelastustoimi. Palo- ja pelastustoimen talousarvio perustuu aluepelastuskeskuksen kuntaosuuksien maksujen mukaan

Ehdotus

Esittelijä

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta saattaa talousarvion pohjatiedot uuden lautakunnan tietoon

Päätös

Keskustelua jatketaan elokuun kokouksessa

Valmistelija

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Edellinen tekninen lautakunta on jo alustavasti käsitellyt vuoden 2022 talousarviota, sekä lisäksi teknisten palveluiden sisäisesti on keskusteltu tulevan vuoden tarpeista.

Työnjohtoon tulee saada lisäresurssia, jotta raportointi, kilpailutus sekä työnjohto pystytään hoitamaan. 2021 isoja investointihankkeita ovat Hujalan klv ja Maunun koulun laajennus ja saneeraus, jotka vievät paljon muutenkin vähäistä resurssia. Palkka varaus 3000/kk * 12,5= 38 000 + Kulut

Kohta 620 tulee huomioida vuonna 2020 tehdyt korjausvelkaleikkaukset, jotka olivat noin 400 000€. Talousarvio tulisi rakentaa tilinpäätös 2019 pohjalta, koska 2020 budjetti on teknisen osalta liian alhainen, tärkeitä kohteita jää toteuttamatta ja ongelmat ylläpidossa kasvavat käyttäjien tyytymättömyytenä, sekä ympäristön epäsiisteytenä. Kehittyvä kunta vaatii panostusta ylläpitoon, jotta rakennettu ympäristö on viihtyisä ja vastaavasti asukkaat viihtyvät. Kokouksessa esitellään Buildercom ohjelman PTS listaa.

Käyttötalous

Kiinteistöihin ja ympäristöön 2021 talousarvioon tarvittavat lisämäärärahat, normaalin vuosittaisen 2 % kulujen kasvun lisäksi.

Henkilöstökulut, työnjohto tekninen+ 38 000+sivukulut

Kunnossapitoraha PTS +480 000

Kalustopäivitykset +50 000 Leasing/rahoitus

Toimialakohtaiset tarpeet ja kehitykset

Varhaiskasvatus: omalista päätökset Opvasta

Opetus: omalista päätökset Opvasta

Hyvinvointi: omalista päätökset Hyvlasta

Huomioitava myös investointien vaikutus käyttötalouteen. Pelkkä investointi ei riitä. Esimerkki 15 ilmalämpöpumppua nostaa käyttökuluja 15th/vuosi.

Investointeja:

Viime vuoden lista 3,4 milj

Autosähköpaikat 10th

Linja-auto pysäkkien katokset= 160th à30th/vuosi 3vuotta---ELY maksaa puolet

Varhaiskasvatus Kota 25th (sis. viime vuoden investointilistaan)

Maununtuvan puuosien maalaus 30th

Raision Sote, Maunun tuvan keittiö ja lattia 60th

Liikenneturvallisuus panostus 30th, jatkossa 15th/vuosi

Turvakameroiden uusinta 20th/vuosi

Esityksen jälkeen keskustellaan teknisten palveluiden talousarvion tekmisestä ja aikataulusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.