Tekninen lautakunta, kokous 9.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Tiejaoston nimeäminen

RUSDno-2021-525

Valmistelija

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Teknisen lautakunnan alaisuudessa toimii Ruskon kunnan hallintosäännön mukaisesti tiejaosto.

Yksityistielaki muutokset vuonna 2018 muuttivat kunnan roolia tieasioissa siten, että tiejaosto on neuvoa antava toimielin kunnassa ja riita-asiat käsitellään maaoikeudessa.

Teknisen lautakunnan tulee nimetä jäsenistään kolmehenkinen tiejaosto.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Päätösehdotus annetaan kokouksessa keskustelun jälkeen.

Päätös

Tiejaostoon valittiin kolme henkilöä, Erja Laine, Markus Rantala, tiejaoston puheenjohtajana toimii Kalle Vähä-Piikkiö sekä esittelijänä tekninen johtaja.