Tekninen lautakunta, kokous 9.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Työntekijöiden autopaikat

RUSDno-2021-532

Valmistelija

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Autoilun sähköistyessä on kunnan työntekijöiltä tullut toiveita autopaikkojen sähköistyksestä. Kunnalla on joissain kiinteistöissä autopaikkoja, jotka ovat tehty autojen latausta varten. Tälle lataustoiminnalle ei olla kuitenkaan määritelty taksaa, joka lataajan tulisi suorittaa ladatusta sähköstä.

Ruskon kunnan hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta päättää palvelun taksasta.

Tällä hetkellä normaali autopaikka Ruskon työntekijöille on 20 € / vuosi. Tähän sisältyy kellollinen lämmitys pistoke sisätilalämmitykseen.

Autopaikkoja on rajoitettu määrä ja niissä on jonotusperiaate.  

Verohallinnon luontoisetupäätöksen mukaan latausedun raha-arvo on 30 euroa kuukaudessa, kun palkansaaja käyttää työnantajansa kustantamaa sähköä työpaikalla oman autonsa tai auton käyttöedun perusteena olevan auton lataamiseen. Näin ollen palkansaajan tuloihin lisätään kuukaudessa tämän suuruinen summa, ja hän maksaa siitä ansiotuloveroa.

Työnantajalla on verottajan mukaan kaksi vaihtoehtoa tarjota latausta. Tarjota sitä verotettuna etuisuutena 30e/kk tai tarjota työntekijälle latausta, jossa työntekijä itse maksaa latauksen.

Täyssähköautojen ja pistokehybridien käyttämä sähkömäärä kuukauden aikana on kuitenkin niin eri, että 30€/kk on pistokehybrideille kohtuuton.

Ruskolla rakennetuissa työntekijöiden latauspaikoissa on mittarointi mukana, joten kulutettu sähkö voidaan todentaa.

Mahdollisiin autopaikkojen lisärakentamiseen varaudutaan talousarviossa

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta päättää normaali autopaikka Ruskon työntekijöille on 20 € / vuosi. Tähän sisältyy kellollinen lämmitys pistoke sisätilalämmitykseen. Tavallisen sähköpaikan käyttö auton lataukseen on kielletty.

Lataussähkö autopaikka Ruskon työntekijöille on 20 € / vuosi + sähkön kulutus on käytön mukaan. Sähkön hinta on tällä hetkellä 11 c/KWh, hinta tarkistetaan sähkön hinnan muuttuessa.

Autopaikoista tehdään erillinen sopimus teknisten palveluiden kanssa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.