Valtuusto, kokous 22.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Ilmoitus- ja muut asiat

Perustelut

Valtuuston puheenjohtaja kiitti kaikkia kunnan työntekijöitä ja vapaaehtoisia, jotka ovat mahdollistaneet hyvät talviurheilumahdollisuudet Ruskolla kuluvana talvena. 


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.