Valtuusto, kokous 22.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Muut mahdollisesti esille otettavat asiat ja kiireellisiksi julistettavat asiat

Perustelut

Anneli Kiiski tiedusteli koronarokotusten etenemisen tilannetta Ruskolla. Kunnanjohtaja antoi selvityksen Ruskon yleisestä koronatilanteesta sekä rokotusten etenemisestä. 


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.