Valtuusto, kokous 22.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastaminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Tuomas Alanne ja Monika Antikainen.

Pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään sähköisesti 25.2.2021 mennessä ja allekirjoitetaan myöhempänä ajankohtana. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kunnan nettisivuilla 26.2.2021 alkaen.

Päätös

Valtuusto hyväksyi päätösehdotuksen.


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.