Valtuusto, kokous 22.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Valtuuston kokoontuminen vuonna 2021

RUSDno-2021-21

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

Kuntalain 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamaansa asiaa varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti. 

Vuodelle 2021 esitetyt valtuuston kokoontumisajankohdat noudattavat pääsääntöisesti aiempien vuosien kokousrytmiä. Valtuuston ensimmäinen kokous pidetään 22.2.2021.

Ehdotus

Esittelijä

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää esittää, että valtuusto päättäisi vahvistaa vuoden 2021 alustaviksi kokouspäiviksi (22.2.2021 lisäksi) seuraavat päivät:

 26.4., 31.5., 30.8., 8.11. ja 29.11.2021.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen sillä lisäyksellä, että myös 14.6.2021 esitetään pidettäväksi valtuuston kokous. 

Perustelut


 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Valtuusto päättää vahvistaa vuoden 2021 alustaviksi kokouspäiviksi (22.2.2021 lisäksi) seuraavat päivät:  26.4., 31.5., 14.6., 30.8., 8.11. ja 29.11.2021.

Päätös

Valtuusto hyväksyi päätösehdotuksen. 


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.