Valtuusto, kokous 22.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Valtuutettujen mahdollisesti esille tuomat asiat

Perustelut

Valtuustolle jätettiin seuraavat valtuustoaloitteet:

1. Kokoomuksen ruskolaiset valtuutetut/Helesvirta koskien osallistuvaa budjetointia Ruskolla

2. Ruskon Vihreät/Pekkala koskien valtuustoaloitteiden etenemisen prosessikaaviota aikatauluineen

3. Ruskon Vasemmisto/Rand koskien ehkäisevän päihdetyön lisäämistä Ruskolla

4. Ruskon demarien valtuustoryhmä/Mäenpää koskien Ruskon väestömallia ja -tavoitetta

5. Vähä-Piikkiö koskien Ruskon kunnan rakentamisen prosessikaavioihin lisättävää yhteydenottoa kiinteistönomistajiin. 


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.