Valtuusto, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Valtuuston kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille ja jokaisen ryhmän ensimmäiselle varavaltuutetulle sekä julkaistu kunnan www-sivulla ja laitettu kunnan ilmoitustaululle 23.9.2021, julkaistu Ruskolaisessa 23.9.2021 ja Turun Tienoossa 23.9.2021.

Valtuutetun, joka on estynyt hoitamasta valtuutetun tointaan tai joka on esteellinen käsittelemään jotain asiaa, on viipymättä ilmoitettava asiasta valtuuston puheenjohtajalle. Puheenjohtajalle tehtävä ilmoitus voidaan jättää myös kunnanvaltuuston sihteerille.

Saatuaan valtuutetulta tai muuten luotettavasti tiedon esteestä tai esteellisyydestä puheenjohtajan on kutsuttava valtuutetun sijaan kuntalain 11 §:n momentissa tarkoitettu varavaltuutettu.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä kokouksen läsnäolijat.

Puheenjohtaja ilmoittaa mahdolliset valtuutettujen esteet tai esteellisyydet ja niistä johtuvat varavaltuutettujen läsnäolot.

Päätös

Puheenjohtaja totesi sähköisen etäkokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, osanottajat sekä sen, että kokoukseen oli ilmoitettu yksi varavaltuutettu.