Valtuusto, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Muut mahdollisesti esille otettavat asiat ja kiireellisiksi julistettavat asiat

Perustelut

Ei ollut.