Valtuusto, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Pöytäkirjan tarkastaminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jussi Helesvirta ja Virpi Hurula.

Tarkastus suoritetaan sähköisesti 30.9.2021 mennessä ja allekirjoitetaan myöhempänä ajankohtana. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kunnan nettisivuilla 1.10.2021 alkaen.

Päätös

Valtuusto hyväksyi päätösehdotuksen.