Valtuusto, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Ruskon kunnan osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2021

RUSDno-2021-442

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

Keskushallinnossa on laadittu olemassaolevien kirjaustietojen perusteella kunnan osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2021. Katsaus on esityslistan oheismateriaalina. 

Katsauksessa on erikseen tarkasteltu mm. talousarvion toteutumista, verotuloja, valtionosuuksia, talousarviolainoja ja maksuvalmiutta, asukasmäärää ja tonttikauppoja. Tehtäväalueittainen tuloarvio- ja määrärahatoteuma on esitetty erillisenä. Investointihankkeiden kehitys on esitetty investointikohtaisesti.  

Ehdotus

Esittelijä

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.6.2021 tietoonsa saatetuksi ja lähettää sen valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. 

Kokouskäsittely

Merkittiin, että Jarko Rahkala poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.30.

Perustelut

Keskushallinnossa on laadittu olemassaolevien kirjaustietojen perusteella kunnan osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2021. Katsaus on esityslistan oheismateriaalina. 

Katsauksessa on erikseen tarkasteltu mm. talousarvion toteutumista, verotuloja, valtionosuuksia, talousarviolainoja ja maksuvalmiutta, asukasmäärää ja tonttikauppoja. Tehtäväalueittainen tuloarvio- ja määrärahatoteuma on esitetty erillisenä. Investointihankkeiden kehitys on esitetty investointikohtaisesti.  

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Valtuusto päättää merkitä osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.6.2021 tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Valtuusto hyväksyi päätösehdotuksen.