Valtuusto, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Valtuutettujen mahdollisesti esille tuomat asiat

Päätös

Valtuustolle jätettiin seuraavat kirjelmät /aloitteet:

1. Monika Antikaisen kirjelmä koskien Kervan alueen metsähakkuita ja kunnan metsänhoitosuunnitelmaa.

2. Henri Remanderin/Ruskon demarit aloite koskien sähköpolkupyörää työsuhde-etuna kunnan työntekijöille.

3. Marko Mäenpään/Ruskon demarit aloite koskien talven hiihtolatujen opastuksia

4. Marko Mäenpään/Ruskon demarit aloite koskien kustannusvaikutuslaskelmaa 1-3 luokkalaisten leikattujen kuvataiteen tuntien palauttamisesta.