Valtuusto, kokous 29.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Eron myöntäminen Petteri Viitaselle luottamustoimesta ja henkilön valinta hänen tilalleen

RUSDno-2021-666

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Petteri Viitanen on 6.11.2021 lähetetyllä sähköpostilla pyytänyt eroa Ruskon kunnan luottamustoimesta 9.11.2021 alkaen paikkakunnalta poismuuttamisen johdosta. Petteri Viitanen on toiminut Ruskon hyvinvointilautakunnan varsinaisena jäsenenä. 

Ehdotus

Esittelijä

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Petteri Viitaselle myönnetään ero Ruskon hyvinvointilautakunnan jäsenyydestä.

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee jäsenen hyvinvointilautakuntaan Petteri Viitasen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi 9.11.2021 lukien.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Perustelut

-

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Valtuusto päättää, että Petteri Viitaselle myönnetään ero Ruskon hyvinvointilautakunnan jäsenyydestä.

Valtuusto valitsee jäsenen hyvinvointilautakuntaan Petteri Viitasen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi 9.11.2021 lukien.

Päätös

Valtuusto päätti myöntää Petteri Viitaselle eron hyvinvointilautakunnan jäsenyydestä.

Valtuusto päätti valita hyvinvointilautakuntaan Petteri Viitasen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi 9.11.2021 lukien Johanna Suokiven.

Puheenjohtaja tiedusteli, että koska Johanna Suokivi on ollut hyvinvointilautakunnan varajäsen, niin voidaanko hänen tilalleen nyt valita uusi varajäsen hyvinvointilautakuntaan. Koska kukaan ei vastustanut, valtuusto nimesi Johanna Suokiveltä vapautuneeseen varajäsenen paikkaan Petri Laaksosen.