Valtuusto, kokous 29.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Ilmoitus- ja muut asiat

Päätös

Kunnanjohtaja saattoi valtuutettujen tietoon 16.12.2021 klo 18.00 pidettävän Sote-uudistuksen talousvaikutuksia koskevan Teams-tapahtuman.

Puheenjohtaja kiitti valtuutettuja ja kunnan henkilöstöä vuoden aikana kunnan hyväksi tehdystä työstä toivottaen samalla hyvää joulun odotusta.