Valtuusto, kokous 29.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Muut mahdollisesti esille otettavat asiat ja kiireellisiksi julistettavat asiat

Päätös

Ei ollut asioita.