Valtuusto, kokous 29.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Pöytäkirjan tarkastaminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Hannu Kesti ja Katri Koivisto.

Tarkastus suoritetaan sähköisesti 2.12.2021 mennessä ja allekirjoitetaan myöhempänä ajankohtana. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kunnan nettisivuilla 3.12.2021 alkaen.

Päätös

Valtuusto hyväksyi päätösehdotuksen.