Valtuusto, kokous 29.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Sidonnaisuusilmoitukset 2021

RUS-2021-687

Perustelut

Tarkastuslautakunnan tulee vähintään kerran vuodessa antaa valtuustolle tiedoksi sidonnaisuusilmoitusten tilanne. 22.11.2021 mennessä niistä 33 viranhaltijasta ja luottamushenkilöstä jotka laki velvoittaa sidonnaisuusilmoituksen antamaan, 30 oli ilmoituksen antanut.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Valtuusto merkitsee 22.11.2021 mennessä annetut sidonnaisuusilmoitukset tietoon saatetuiksi.

Päätös

Valtuusto päätti merkitä 22.11.2021 mennessä annetut sidonnaisuusilmoitukset tietoon saatetuiksi.