Valtuusto, kokous 29.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Valtuutettujen mahdollisesti esille tuomat asiat

Päätös

Valtuutettu Jorma Rand esitti Ruskon Vasemmiston valtuustoaloitteen koskien koulukiusaamista Ruskon kouluissa.